Kapitel 1. GMDSS

1. Förkortningen GMDSS betyder Global Maritime Distress and Safety System

 

Tillbaka