Kapitel 1. GMDSS

7. Ett lastfartyg på 450 grt skall medföra 1 SART. Se Comsar Circ.32

 

 

 

Tillbaka