Kapitel 1. GMDSS

10.

1) Sända nödlarm till land (ship-to-shore) på minst två separata och av varandra oberoende sambandsmedel,

2) sända nödlarm till annant fartyg samt kunna ta mot nödlarm från annat fartyg (ship-to-ship),

3) ta emot nödlarm som återutsänds från landstation (kuststation/RCC- Mayday relay),

4) sända och ta emot "on-scene" kommunikation,

5) sända och ta emot efterspanings- och räddningsinformation (SAR - Search and Resceue)

6) sända och ta emot lokaliseringssignaler,

7) sända och ta emot navigationsvarningar , meteorologiska varningar och annan viktig information som sänds från landstationer,

8) sända och ta emot allmänna meddelanden (general/public communication) till/från kuststation,

9) sända och ta emot "bridge-to-bridge" kommunikation.

Se TSFS_2009_95.pdf

Tillbaka