Kapitel 1. GMDSS

12. Den vanligaste metoden för underhåll/tillsyn av GMDSS radioutrustning är serviceavtal med godkänt servicföretag. I andra hand utnyttjas dubblerad utrustning.

 

Tillbaka