Kapitel 1. GMDSS

13. Fartyg som seglar i Sjöområde A1 skall vara utrustade med:

VHF, VHF-DSC inkl "watch receiver" funktion,

NAVTEX,

EPIRB,

SART,

Bärbar VHF.

För passagerarfartyg tillkommer flygradio med minst frekvenserna 121,5 och 123,1 MHz samt en distress panel.

  

Läs vid behov Transportstyrelsens : TSFS 2009:95 med ändringar o tillägg

 

Tillbaka