Kapitel 1. GMDSS

14. Fartyg (A1-utrustat) till sjöss skall passa kanal 16 (VHF), kanal 70 (DSC), om möjligt kanal 13 (bridge-to-bridge), samt ha kontinuerlig passning på NAVTEX (518 kHz).

Källa : Transportstyrelsen: TSFS 2009:95

Tillbaka