Kapitel 1. GMDSS

17.  Östersjöns kuster täcks av VHF med DSC. Det finns dock områden i "egenliga Östersjön" som i Bottenhavet och Bottenviken som inte täcks av VHF med DSC och som följaktligen utgör "Sea area A2".

Klicka på bilden för att förstora den

Tillbaka