Kapitel 1. GMDSS

18. För s k "on scene communication" används på A1-utrustat fartyg kanal 16. Är fartyget i fråga passagerarfartyg skall även frekvenserna 121,5 resp 123,1 MHz kunna användas (för kommunikation med flygplan/helikoptrar).

Tillbaka