Kapitel 2. Radioteknik

2. Det elektriska fältet bestämmer radiovågens polarisation (vertikal eller horisontalpolariserad)

(Bild i läroboken).

Return