Kapitel 2. Radioteknik

3. Vanligast förekommande modulationstyper för marin radiokommunikation är amplitudmodulering (AM)

och frekvens/fasmodulering (F3E/G3E) (bild i läroboken)

 

Return