Kapitel 2. Radioteknik

8. Begreppet Dual Watch används i VHF-sammanhang och innebär att stationen passar en valfri kanal plus

kanal 16. Kanal 16 är således den "fasta kanalen".

Return