Kapitel 2. Radioteknik

9. Vågutbredningshastigheten är 300 000 km/s.

Return