Kapitel 2. Radioteknik

10. VHF-frekvenser reflekteras vanligtvis inte av jonosfären. Undantag finns - se läroboken och bildspel.

Normalt utbreder sig VHF-radiovågen på samma sätt som ljuset, d v s rakt fram. Ibland uppträder fenomen som norrsken, meteorskatter, förstärka E-skikt vilket kan resultera i att vhf-radiovågorna bryts tillbaka till jordytan. Härvid erhålls räckvidder långt utöver det vanliga.

Under vissa atmosfäriska förhållanden, särskilt under sommarmånaderna, kan fenomen som kallas "ducting" inträffa vilket medför att VHF-kommunikation kan upprätthållas på flera hundra kilometer. VHF-kommunikation under dessa förhållanden är dock mycket osäker.

 

Return