Kapitel 2. Radioteknik

14. En helvågsantenn för VHF-bandet skall vara ca 2 meter. λ = 300/150 (λ  i meter och frekvensen (150) utryckt i MHz).

Return