Kapitel 2. Radioteknik

15. Uttrycket "line-of-sight" utnyttjas för att ange att det erfordras fri sikt mellan en sändare och en mottagare på VHF-bandet.

Return