Kapitel 2. Radioteknik

16. En bra nödantenn kan tillverkas av en bit koaxialkabel. ca 50 cm av isoleringen skalas av varefter inner- och ytterledare delas och sträcks ut och fästs på lämpligt sätt. Se förklarande text och bild här

 

Return

 

här gör Du en VHF reservantenn (nödantenn)

Utdrag ur VHF-kanalen 2000 med tillstånd av Ulla-Britt Larsson, Stockholmradio

Under snart ett kvarts sekel har Nils Lundqvist aktivt verkat för ökad kunskap om VHF ombord, och dess betydelse för säkerheten till sjöss. Här beskriver han hur Du på ett enkelt sätt, och för en kostnad av cirka en hundralapp, kan tillverka en reservantenn till VHF-radion ombord.

Din VHF-antenn kan haverera. Då behöver Du en reservantenn. Sådana finns att köpa, men Du kan själv tillverka en enkel och effektiv reservantenn. Allt som behövs är en lagom lång antennkabel RG 58, försedd med en koaxialkontakt som passar till ,antenngenomföringen i däcket eller till VHF-appara- tens antennanslutning.


Börja med att skala av 50 cm av den svarta isoleringen i antennkabelns fria ände så att den flätade skärmstrumpan friläggs. För sedan skärmstrumpan neråt så att den isolerade mittledaren ligger löst.
Peta med en syl upp ett hål i skärmen där den svarta isoleringen slutar och dra ut mittledaren genom hålet. Det går lättast om man böjer skärmstrumpan med mittledaren bakåt, så som figuren visar. Gör en ögla i änden på den isolerade mittledaren genom att böja omkring 5 cm av den bakåt och fäst med vävtejp. Mittledaren med sin ögla skall vara 45 cm lång, mätt från grenpunkten. Sträck ut skärmstrumpan
och gör på samma sätt en ögla i änden på den, så att längden blir 40 cm mätt från grenpunkten, Du har nu tillverkat en dipolantenn!

Fäst snören av nylon eller annan konstfiber i de båda ändarna och hissa upp dipolantennen med skärmstrumpan uppåt och den isolerade mittledaren neråt. Sträck så att antennkabeln bildar ungefär rät vinkel mot dipolen.

Denna enkla antenn har vid mätningar visat utmärkta värden. Praktiska prov har visat att den är lika effektiv som den ordinarie antennen, frånsett förstås att den inte sitter lika högt. Går det inte att hissa upp den, kan man spänna den utefter en åra eller båtshake av trä eller plast.