Kapitel 2. Radioteknik

19. På VHF kanal 16 skall sändningsklassen F3E eller G3E användas.

Return