Kapitel 2. Radioteknik

20. Att Du kan höra Scand-Line anrop på att det antingen finns ett förstärkt E-skikt (sporadiskt-E) eller att radiovågorna följer jordytan beroende på att varm luft ligger över ett kallt hav (ducting - se bild).

 

Return