Kapitel 2. Radioteknik

Hänvisning: Radiokommunikation till Sjöss, ROC/LRC, Sailor VHF 4822, Sailor VHF 5022Bruk av SALOR vhf  Antenner och vågutbredning  , Sändningsklasser (ITU), Communications ship to port and port to ship , Propagation of electromagnetic waves part 1, Part 2 , Antenna fundamentals 1 Propagation,

 

Åter till startsidan

Vad består en radiovåg av?   Svar:
Vilket fält bestämmer radiovågens polarisation?  Svar:
Vilka typer av modulering är de vanligast förekommande för marin radiokommunikation?  Svar:
Med vilka tecken anges sändningsklassen - fasmodulerad telefoni? Svar:
Ge en kort beskrivning på våglängd och period ?   Svar:
Vilken måttenhet användas för att uttrycka frekvens ?  Svar:
Hur anges 12335 kHz i MHz ?  Svar:
Redogör kort för begreppet "Dual Watch". Svar:
Vilken är vågutbredningshastigheten?  Svar:
10 Reflekteras VHF-frekvenser i jonosfären ? Svar:
11 Vad är skillnaden mellan simplex och duplextrafik ? Svar:
12 Varför är det viktigt att då och då rengöra antennisolatorer och antenner från sot,       saltavlagringar m m.?  Svar:
13 Vad händer om t ex vatten läcker in i en skadad matarkabel (koaxialkabel) mellan sändaren och antenn? Svar:
14 Du avser att anskaffa en "helvågsantenn" till din VHF-radio. Hur lång (mekanisk längd) bör denna antenn vara?  Svar:
15 I  vilket sammanhang används ofta uttrycket "line-of-sight" ?   Svar:
16.

Du är på resa från Göteborg till Malmö. Det blåser plötsligt upp till storm och Du förlorar din VHF-antenn. Du  har några meter koaxialkabel ombord. 

Beskriv hur tillverkar Du en provisorisk VHF-antenn av denna  Svar:

17. Vilken är den huvudsakliga faktorn som begränsar räckvidden på  Svar:
18. Vad betecknar/betyder F3E? Svar:
19. Vilken sändningsklass skall användas på VHF kanal 16  Svar:
20. Din position är strax söder Trubaduren (kassunfyr syd Vinga fyr) då du på kanal 16 hör ett fartyg tillhörande Scand-Line anropa Stockholm radio. Av anropet framgår att fartyget position är 10 M söder Trelleborg. Förklara varför Du kan höra detta anrop i din position Svar:
21.   Svar:
22.   Svar:
23.   Svar:
24.   Svar:
25.   Svar:
26.   Svar:
27.   Svar:
28.   Svar:
29.   Svar:
30.   Svar:

Åter till startsidan