Kap 3 Kap 3 Grundläggande regler och trafikmetoder

1. För att få använda en radiostation krävs certifikat.

Return