Kap 3 Grundläggande regler och trafikmetoder

 3. I Radiologgboken skall göras anteckningar om a) avlyssnad nöd-, il- och varningstrafik, b) viktigare händelser avseende utnyttjandet av radio (störningar, förbindelseavbrott, haverier etc, och c) fartygets position en gång per dag.

Se även SJOFS 2004:28 44§.

Return