Kap 3 Grundläggande regler och trafikmetoder

4. Med "General Radio Communications" avses kommunikation mellan fartygsstation och kustradiostation som berör fartygets underhåll och drift m m.

 

Return