Kap 3 Grundläggande regler och trafikmetoder

5. Följande handlingar bör medföras ombord a) Fartygets radiolicens, b) Radiooperatörernas certifikat,  c) GMDSS Radiologgbok, d) List of Coast Stations and Special Service Stations, e) List of Ship Stations and Maritime Mobile Service Identity Assignments,  f) Manual for use by the Maritime Mobile and Maritime Mobile-Satellite Services. Dessutom bör medföras: a) Radiosäkerhetscertifikat, b) antennschema, c) förteckning över reservdelar m m. ITU-publikationerna kan ersättas med Admiralty List of Radio Signals.

Return