Kap 3 Grundläggande regler och trafikmetoder

6. Den internationella nöd- och anropsfrekvensen på VHF-bandet är kanal 16.

Return