Kap 3 Grundläggande regler och trafikmetoder

7. De primära  kanalerna för hamnradiotrafik är kanal 9, 11, 12 och 14 (avvikelser förekommer).

Return