Kap 3 Grundläggande regler och trafikmetoder

8. Exempel på  ”intershipkanaler” på VHF-bandet är kanal 6, 8, 72, 77 m fl..

Return