Kap 3 Grundläggande regler och trafikmetoder

10. Arbetsfrekvenser för utländska kustradiostationer återfinns i List of Coast Stations and Special Service Stations.

Resp kuststations frekvenser och tjänster kan Du hämta här.

 

Return