Kap 3 Grundläggande regler och trafikmetoder

12. Kuststationer annonserar trafiklista på VHF kanal 16. På MF och HF kanaler framgår tiden för resp stations utsändning av trafiklista i List of Coast Stations and Special Service Stations.

 

 

Return