Kap 3 Grundläggande regler och trafikmetoder

16. Kuststation anropas normalt av fartyg på den arbetsfrekvens som täcker området i fråga.

( t ex ... kanal 24 Hoburgen)

 

Return