Kap 3 Grundläggande regler och trafikmetoder

19. Stockholmradio anropas på VHF-kanal 24 eller 27 (båda bedöms ha täckning i Landskronaområdet).

(Se VHF-karta Sverige eller List of Coast Stations)

                     

Return