Kap 3 Grundläggande regler och trafikmetoder

23. Den svenska kuststationen markerar upptaget av arbetskanal genom att lägga ut en kort tonstöt

var 10:e sekund.

Lyssna på tonstöten här

Return