Kapitel 3. Grundläggande regler och trafikmetoder

Hänvisning: Radiokommunikation till Sjöss, ROC/LRC, Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förordning (2003:396) om elektronisk kommunikation, INTERNATIONAL VHF MARINE RADIO CHANNELS AND FREQUENCIES

Marinengelska, Standard Maritime Communication Phrases, Ändringar/tillägg p g a bl a nytt radioreglemente

Video: Reglementen och procedurer

Åter till startsidan

Vad krävs för att få använda en radiostation?    Svar:
Är det tillåtet att berätta för tredje person vad som avlyssnats på en radiofrekvens?   Svar:
Vilka uppgifter skall antecknas i radiologgboken (motsv)?  Svar:
Vad menas med ”Allmän kommunikation” (General Communication)?  Svar:
Vilka handlingar skall medföras ombord på: a) kommersiellt fartyg?   Svar:
Vilken är den internationella nöd- och anropsfrekvensen på VHF-bandet?    Svar:
Vilka kanaler är avdelade för hamnradiotrafik på VHF-bandet?    Svar:
Ge exempel på några ”intershipkanaler” på VHF-bandet. Svar:
Vilken kanal skall Du använda för att anropa ett annat fartyg (ej DSC-anrop)?   Svar:
10 I vilken publikation kan Du finna arbetsfrekvenser för främmande (utländska) kustradiostationer?  Svar:
11 Vad är en ”trafiklista” ?   Svar:
12 På vilken kanal/frekvens annonserar kustradiostationer trafiklistan ?  Svar:
13

Ditt fartyg är på väg från Göteborg till Köpenhamn. I höjd med Varberg behöver Du ringa ett samtal till firman i Göteborg. Du har endast VHF ombord.

a) Redovisa i detalj hur Du beställer detta samtal via Stockholm Radio. 

  Svar:
14 Vilken är din ”accountingcode (svenskregistrerat fartyg)?   Svar:
15 För vilket ändamål är VHF-kanalerna 15 och 17 avsedda?  Svar:
16. Vilken typ av kanal (kanal 16 eller den stationens arbetsfrekvens för området ifråga) bör fartyg använda för att anropa en nordisk kuststation på VHF?  Svar:
17. I vilken ITU-publikation är en kuststations passningsfrekvenser/-kanaler förtecknade?  Svar:
18. Du beställer ett samtal över Stockholm Radio till en abonnent i Finland. Vad uppger Du till stationen utöver fartygs-/båtnamn, anropssignal och själva beställningen? Svar:
19. Du vill göra ett rutinanrop (beställa samtal) till Stockholm Radio. Vilken frekvens (VHF) skall Du använda för detta anrop? (din position är vågbrytaren Landskrona hamn).  Svar:
20. Vilka anropssignalserier är tilldelade Sverige?   Svar:
21. Bokstavera ordet "Malmö".   Svar:
22. Hur översätts våra svenska bokstäver Å, Ä och Ö internationellt?   Svar:
23. Hur markerar den svenska kuststationen att en arbetsfrekvens är upptagen även om trafik ej hörs?   Svar:
24. Ett fartyg har tilldelats anropssignalen HOBR. I vilket land hör detta fartyg hemma (är fartyget registrerat)?   Svar:
25. Vilken är den korrekta anropsproceduren vid ombordkommunikation på kanal 15 eller 17:
a) Stena bridge calling Deck
b) Stena Control to Stena Alfa
c) Stena Control this is Stena Delta - over
 
Svar:
26.   Svar:
27.   Svar:
28.   Svar:
29.   Svar:
30.   Svar:

Åter till startsidan