Sedan boken skrevs så har vissa ändringar gjorts. (nytt Radioreglemente utkom 2016) 

 

Ändringar/tillägg till Kapitel 4

Pkt 4.2 I exemplen återfinns Lyngby Radio. OBS att Lyngby Radio inte längre tillhandahåller någon beställningstjänst.

4.4. Avräkningskod

Accounting Authority (AA) . Förteckning över AA återfinns bl a i publikationen

ACCOUNTING AUTHORITIES som Du hittar här