Kapitel 4 - Avgifter

1. Förkortningen SDR betyder Special Drawing Rights.

 

Return