Kapitel 4 - Avgifter

3. Förkortningen Gfr betyder Gold Franc

 

Return