Förslag till svar kapitel 4 - Avgifter

4. Med Land Station Charge menas avgiften som kuststationen tar ut för att tillhandahålla en tjänst. Med Landline Charge  menas avgiften för förbindelsen mellan kuststationen och abonnenten (den till vilket samtalet är beställt). Avgifterna varierar beroende på om VHF, MF eller HF utnyttjas.

 

Return