Instuderingsfrågor Kap 4

Avgifter

Hänvisning: Radiokommunikation till Sjöss, ROC/LRC, Factsheet SDR, List of Coast Stations and special Service Stations

List of Ship Stations and Maritime Mobile Service Assignments,  Ändringar och tillägg

Video: Taxering av samtal

Åter till startsidan

Vad betyder förkortningen SDR?     Svar:
Hur många Gfr motsvarar 1 SDR?   Svar:
Vad betyder förkortningen Gfr?  Svar:
Vad menas med ”Coast Stations Charge” resp ”Land line charge”.  Svar:
Vad motsvarar 1 SDR i svenska kronor?   Svar:
I vilken internationell publikation tillkännages resp kuststations avgifter för olika typer av service?  Svar:
7 Frågan utgått
Beräkna kostnaden för ett 2 min VHF-samtal till abonnent i Danmark utväxlat över Stockholm radio. Svar:
Går det att använda DSCn ombord på ett fartyg för att själv koppla upp telefonsamtal till landabonnent via Stockholm radio?  Svar:
10  Svar:
11  Svar
12  Svar:
13  Svar:
14  Svar:
15  Svar:
16.   Svar:
17.   Svar:
18.   Svar:
19.   Svar:
20.   Svar:
21.   Svar:
22.   Svar:
23.   Svar:
24.   Svar:
25.   Svar:
26.   Svar:
27.   Svar:
28.   Svar:
29.   Svar:
30.   Svar:

Åter till startsidan