Sedan boken skrevs så har vissa ändringar gjorts. (nytt Radioreglemente utkom 2016) 

Ändringar/tillägg till Kap 5

 

Pkt 5.5. MID -nummer återfinns bl a på ITUs hemsida – länk här.

 

MMSI används idag, inte bara för att identifiera fartyg/kuststationer m m utan även för att identifiera en mängd andra företeelser. Du har en komplett förteckning i ITU Recommendation M.585-7. Länk här