Kapitel 5.  Digital Selective Calling

2. VHF-kanal 70 är avdelad för DSC på VHF-bandet

 

Return