Kapitel 5.  Digital Selective Calling

4. Förkortningen "MID" betyder Maritime Identification Digit.

 

Return