Kapitel 5 DSC

5. Sverige har tilldelats MID 265 och 266.

Se: Table of Maritime Identification Digits.

 

Return