Kapitel 5.  Digital Selective Calling

6. MMSI som inleds med två nollor (00) anger att numret tillhör en CRS eller en RCC.

 

 

Return