Kapitel 5.  Digital Selective Calling

9. Med DSC kan följande anrop göras:

a) nödanrop (till alla stationer)

b) anrop till alla fartyg (alla stationer)

b) anrop till specifik grupp av fartyg

c) anrop till specifikt fartyg (enskilt fartyg) eller specifik kustradiostation/MRCC

d) anrop till fartyg inom specificerat geografiskt område.

e) anrop till kuststation med automatisk telefontrafik (uppkoppling till teleabonnent i land).

 

 

Return