Kapitel 5.  Digital Selective Calling

10. Med DSC kan följande typer av prioriteter genereras.

Benämning på svenska Benämning på engelska Uttryck
a) Nödtrafik Distress Mayday   
b) Iltrafik Urgency PAN PAN
c) Varningstrafik Safety Securité
d) Rutintrafik    
     

Return