Kapitel 5.  Digital Selective Calling

11. Ett DSC nödlarm som inte kvitteras upprepas inom intervallet 3,5 - 4,5 min intill dess kvittens erhålls eller att larmet "termineras" av den nödställde själv.

 

Return