Kapitel 5.  Digital Selective Calling

 

Hänvisning: Radiokommunikation till Sjöss - ROC/LRC, Table of Maritime Identification Digits.

ITU-R M.585-7 Assignment and use of identities in the maritime mobile service (Nytt o tillägg till läroboken), Video How Digital Selecive Calling works,

DSC  DSC procedurer,

Ändringar och tillägg till boken

Digital Selecive Calling

Åter till startsidan

Vad betyder förkortningen DSC?    Svar:
Vilken kanal är avdelad för VHF-DSC?    Svar:
Vad betyder förkortningen MMSI? Svar:
Vad betyder förkortningen MID?  Svar:
Vilket MID-nummer har tilldelats Sverige?   Svar:
En viss station har MMSI 002652000. Vad är detta för typ av station?   Svar:
En annan station har nummer 265010000. Vad är detta för typ av station?   Svar:
Hur många siffror ingåri ett MMSI? Svar:
Vilka typer av anrop kan göras med DSC?  Svar:
10 Vilka är DSC prioritetskategorier?   Svar:
11 Hur ofta upprepas ett DSC nödlarm om det inte kvitteras (av MRCC eller annan enhet)?   Svar:
12 Vilken information ingår normalt alltid i ett DSC nödlarm Svar:
13 Med vilken siffra börjar ett MMSI som tillhör fartyg registrerat i Nordamerika?  Svar:
14 Vilken typ av SAR-enhet kan tilldelas MMSI med denna utformning: 111257602   Svar:
15 Fråga 14 ovan. Nationalitet på den enhet som bär MMSI 111257602?  Svar: 
16. Vilken typ av utrustning tilldelas MMSI med denna utforming: 992651234? Svar:
17. I vilket land är denna SAR-enhet registrerad och typ av SAR-enhet? 111219502   Svar:
18. Till vilken typ av utrustning är MMSI 111219100 kopplat?   Svar:
19. Vad benämes den "enhet" som tilldelats MMSI 992751075? Nationalitet? Svar:
20.   Svar:
21.   Svar:
22.   Svar:
23.   Svar:
24.   Svar:
25.   Svar:
26.   Svar:
27.   Svar:
28.   Svar:
29.   Svar:
30.   Svar:

Åter till startsidan