Kapitel 6. Nöd-, il- och varningstrafik

3. Ett nödmeddelande får repeteras intill dess det besvaras (kvitteras).

Return