Kapitel 6. Nöd-, il- och varningstrafik

7. Ilsignalen på telefoni är PAN PAN

Return