Kapitel 6. Nöd-, il- och varningstrafik

8. Signalen "Securite" på kanal 16 indikerar att fartygs-/eller kuststation annonserar en kommande navigationsvarning (motsv). Anm: Brådskande (och kort) navigationsvarning kan sändas på kanal 16.

Return