Kapitel 6. Nöd-, il- och varningstrafik

14. Navigationsvarningar annonseras med DSC på kanal 70 varefter annonsering även görs på kanal 16 (för icke GMDSS-fartyg).

Return